Przejdź do głównej zawartości

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Fundacji Akademia Mediów z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 14/4, 31-135 Kraków, KRS: 

 0000213241 wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Likwidator Fundacji Akademia Mediów z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 14/4, 31-135 Kraków, nr KRS: 0000213241 podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Fundatorów Fundacji z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji Akademia Mediów i powołania likwidatora, z dniem 10 kwietnia 2019 r. wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Akademia Mediów. 

Na likwidatora Fundacji wybrana została Pani Halina Godecka. 

Otwarcie likwidacji Fundacji Akademia Mediów zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 28 maja 2019 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/014805/19/132, sprostowanego postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 roku, sygn. akt: KR.XI NS-REJ.KRS/017764/19/769.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli Fundacji do zgłaszania ewentualnych wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 30 września 2019 roku.
Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: ul. Broniewskiego 13/16, 40-131 Katowice

Poniżej likwidator Fundacji podaje również adres e-mail celem umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących Fundacji – hgodecka@gmail.com

Dotychczasowa strona fundacji jest dostępna pod adresem:

Komentarze